Den ursprungliga betydelsen av begreppet musa är en gudinna i den grekiska mytologin som är själva impulsen till skapande handlingar för konstnärer och andra kreatörer inom ett specifikt område. Gudinnan Urania (Urania betyder ”den himmelska”) var astronomins musa. Idag används begreppet musa lite mer generellt som en beteckning på en verklig person eller en mytologisk figur vilken fungerar som inspiratör eller beskyddare inom en konstart. Det talas mer sällan om att vetenskaper, som astronomi, har en musa. Något som säger en del om hur astronomins status har förändrats sedan de gamla grekernas glansdagar. Idag är inte natthimlen enbart en projektionsyta för den mänskliga fantasin utan även ett område som kan studeras genom exakt vetenskap. Nu finns det en hel del inspirerande astronomi för nybörjare i form av till exempel föreläsningar på Youtube. Kanske kan man säga att några av dem som ligger bakom dessa produktioner fungerar som musor i vår tid. Den skickliga astronomen Carl Sagan, som även arbetade med att popularisera astronomin, är en av dem som har kallats för en modern musa inom området. Det samtida, rullstolsburna, geniet Stephen Hawkin är också en person som sagts astronomins musa i modern tid.

(Visited 5 177 times, 2 visits today)