Ett mycket viktigt sinne för en person som är intresserad av optik, är synen. För det mesta går det att skaffa optiska hjälpmedel, som glasögon eller linser, men det många inte vet är att det också går att förebygga dålig syn. Antioxidanter ska vara väldigt bra för synen. Det finns i till exempel blåbär. En stor orsak till sämre syn är rökning. Det har forskats fram att rökning kan orsaka många sjukdomar i ögonen. Några exempel är grå starr, som grumlar ögat och ger en suddig syn. Det ger också känslighet för ljus, sämre kontrastseende och problem att urskilja färger. Det kan bli förändringar i gula fläcken, det område där vi har förmågan att se skarpt. Rökning ger också skador på ögats blodkärl. Ofta har rökare inte fått den här informationen av sin läkare, men visst ger det anledning till lite eftertanke och att sluta röka.

(Visited 1 times, 1 visits today)